Lumikuningatar kestävällä matkalla

Lumikuningatar-tuotanto on sitoutunut tukemaan toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). Tutustu alempana siihen, miten Lumikuningatar-jääbaletti edistää kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan.

Yk:n kestävän kehityksen tavoite: Ei köyhyyttä

Lumikuningatar-tuotanto työllistää monipuolisesti niin esittävän taiteen kuin näyttämötekniikan ammattilaisia. Suomen tuotannossa työskentelee yli 350 eri alan ammattilaista.

Yk: kestävän kehityksen tavoitteet: Ei nälkää

Ruokavalintamme ovat eettisiä.

Lähiruoalla on ruokavalinnoissamme merkittävä osuus.

YK:n kesätävnä kehityksen tavoitteet: Terveyttä ja hyvinvointia

Tuotanto toteuttaa Suomessa hyväntekeväisyysyhteistyötä Icehearts ry:n kanssa ja mahdollistaa lasten vierailuja jääharjoituksiin/-kenraaliharjoituksiin.

”Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle.”

Lumikuningatar-tuotanto antaa urheilijoille ja taidealan ammattilaisille alustan toimia roolimalleina.

Tuotannossa keskeisessä asemassa oleva liikunta ja urheilu tekevät hyvää sekä fyysisellä että psyykkiselle hyvinvoinnille tukien siten kokonaisvaltaista terveyttä.

Kulttuurin parissa vietetty aika tukee ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Hyvä koulutus

Lumikuningatar-tuotanto mahdollistaa uuden oppimista ja tuotantomallien kehittämistä sen tekijöille ja tuotantotyöskentelyä seuraaville.

Tuotannossa uudet kyvyt ja kokeneet tekijät oppivat toisiltaan.

YK.n kestävän kehityksen tavoitteet: Sukupuolten tasa-arvo

Sitoudumme tuotantojen tasa-arvoiseen sukupuolijakaumaan niin esiintyjien, taiteellisen työryhmän kuin tuotantoryhmänkin osalta.

Tuotannossa promotoidaan sukupuolten tasavertaista jääkiekko- ja taitoluisteluharrastamista. Viestintää on suunniteltu yhteistyössä jääkiekko- ja taitoluistelulajiliittojen kanssa.

YK.n kestävän kehityksen tavoitteet: Puhdas vesi ja sanitaatio

Käytämme vaatehuollossa ympäristömerkittyjä toimijoita.

Käytämme peseytymisessä biohajoavia tuotteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Edullista ja puhdasta energiaa

Tapahtuman tuottaja Tampere-talo Oy on käyttämiensä energioiden puolesta hiilineutraali ja tuottaa myös itse aurinkosähköä. Lue lisää Tampere-talon ympäristövastuusta.

Vierailemissamme kohteissa innostamme muita hyödyntämään uusiutuvan energian mahdollisuuksia, kuten teemme omassa koti-venuessamme Nokia Arenalla.

Yk:n kestävän kehityksen tavoiteet: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Työllistämme hankkeessamme lukuisia eri tahoja ja ammattilaisia:

Tuottajat ja suunnittelijat
Taiteellinen työryhmä
Tekninen työryhmä
Lavasterakennus
Pukuompelu ja -huolto
Lipunmyynti
Ravintolapalvelut ja merchandise-myynti

YK:n kestävän kehityksen tavoitteeet: Kestävään teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Lumikuningatar on uusi suomalainen avaus esittävän taiteen kentällä. Kansainvälinen suurtuotanto yhdistää näyttämötaidetta, taitoluistelu, tanssia ja jääkiekkoa.

YK.n kestävän kehityksen tavoitteet: : Eriarvoisuuden vähentäminen

Organisaatiomme on monikansallinen.

Lumikuningattaren tarina kertoo ystävyydestä, toisten auttamisesta ja yhteistyöstä. Lisäksi tarinassa jokaisella hahmolla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Näistä erilaisista taustoista huolimatta kaikki pystyvät toimimaan yhteistyössä yhteisten päämäärien eteen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Liikumme kestävästi itse ja suosittelemme myös asiakkaitamme käyttämään ja hyödyntämään julkista liikennettä.

Huolehdimme esityksen toteutuksen turvallisuudesta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Vastuullista kuluttamista

Fanituotteiden valinnassa painotamme kestäviä arvoja.

Lavasteiden valmistuksessa ja materiaaleissa on huomioitu vastuullisuus.

Tuotannon lavasteiden vastuullisuus, Pågå Tampere Oy

Suunnittelu on tehty digitalisaatiota hyväksi käyttäen. Kappaleet on mallinnettu ennen valmistuksen aloittamista, jolloin varmistetaan digitaalisen mallin avulla haluttu lopputulos tuotteelle sekä saadaan onnistunut mitoitus ja vältytään koemallien rakentamisen tuomasta materiaalihävikistä. Tuotantovaiheessa leikattavat kappaleet opitimoidaan käytettävien materiaalien mukaan, jotta turhaa materiaalihukkaa ei synny valmistusprosessin aikana.

Lavasteen lattia- ja kattolyhdyissä käytetyt alumiinikomposiittilevyt ja akryylimateriaalit joko kierrätetään materiaalina tai hävitetään energiajakeena elinkaarensa päätteeksi.

Valtaosa lavasteesta valmistetaan koivuvanerista ja liimapuusta, jotka hankitaan ensisijaisesti PEFC-sertifiointijärjestelmän mukaisesti hoidetuista metsistä.

Pintakäsittely tehdään vesiohenteisilla maaleilla, joten puhdistukseen tai ohentamiseen käytettyjä liuottimia ei muodostu jätteenä. Maalien valmistus tapahtuu Suomessa ja ne täyttävät ISO 14001 -standardin mukaiset vaatimukset. Nämäkin rakenteet palaavat energiantuotantoon täällä Tampereella elinkaarensa lopuksi. Jäljelle jääneestä jakeesta tuotetaan lämpöä ja sähköä Tarastejärven hyötyvoimalaitoksessa.

Lumikuningattaren lavasteessa perusrakenne valmistetaan riserirakenteesta (koroke), joka on standardimittaista ympäri maailmaa. Kiertueella tuotanto voi vähentää kuljetuskustannuksia, sillä iso osa rakenteesta voidaan vuokrata paikallisilta toimijoilta eikä sitä tarvitse kuljettaa ympäri maailmaa rekalla tuotannon mukana.

Tuotannon valaistustekniikan vastuullisuus, Akun Tehdas Oy

Valaistustekniikan valinnoissa huomioidaan tuotteiden vähäenergisuus ja pitkäikäisyys. Laitevalinnoissa ei tehdä uudisostoja, vaan tuotteet ovat markkinoilta saatavaa laitekantaa. Tuotteiden kuljetuksissa huomioidaan hiilijalanjäljen minimoimiseksi yhteiskuljetukset.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Ilmastotekoja

Istutamme 50 puuta jokaisesta Lumikuningatar-esityksestä Tampere-talon hiilinieluun. Lue lisää hiilinielusta

Pyrimme minimoimaan lentojen määrät, ja tarvittavat lennot lennämme normaaleilla reittilennoilla.

Suosimme majoitusvalinnoissamme ja veue-valinnoissamme kohteiden ympäristöarvot.

Huomioimme venue-valinnoissamme kohteen ympäristöarvot.

Vähennämme lavasteiden kuljetustarvetta digitalitekniikan avulla, näin minimoimme myös lavasteista syntyviä jätevirtoja

Emme käytä ravinnoksemme uhanalaisia kala- ja/tai äyriäislajeja.

Emme saastuta tuotannossamme vesistöjä.

Tuotannon tekijätiimi tuo omassa viestinnässään esiin näkökulmia luonnonjäiden suojelun ja säilyttämisen puolesta.

Kestävän kehityksen tavoitteet: Maanpäällinen elämä

Lumikuningatar-tuotannolle perustetaan oma mehiläispesä Tampere-talon katolle tukemaan pölyttäjien kantaa.

Seuraamme ympäristövaikutuksiamme, sekä positiivisia että negatiivisia, jotta voimme kehittyä ja tehdä lisäparannuksia edetessämme.

Pyrimme tekemään eettisiä materiaalivalintoja tuotannossa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Lumikuningattaressa kerrotaan pohjoismaisille arvoille perustuvaa universaalia tarinaa ystävyydestä ja ystävän tarjoamasta tuesta.

Kiertue viedään markkinoille, jotka ovat tunnistettuja demokratioita ja rauhanomaisia yhteiskuntia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Yhteistyö ja kumppanuus

Lumikuningatarta tehdään yhteistyössä seuraavien kumppanien kanssa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden, Tampereen kaupunki, Suomen kulttuurirahasto, JC Decaux, Sanoma Media, Nokia Arena, Lapland Hotels, Lippupiste, Suomen Taitoluisteluliitto, Suomen Jääkiekkoliitto, Veikkaus, Yleisradio ja Icehearts ry.