Lumikuningatar kestävällä matkalla

Lumikuningatar-tuotanto on sitoutunut tukemaan toiminnassaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). Tutustu alempana siihen, miten Lumikuningatar-jääshow edistää kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassaan.

Yk:n kestävän kehityksen tavoite: Ei köyhyyttä

Työllistämme Lumikuningatar-jääshow’ssa ammattilaisia hankkeen parissa monipuolisesti. Lumikuningatar tuotanto sisältää mm. taiteellisen työryhmän, esiintyjät, myyntiä ja markkinointia sekä tapahtuman tuotantoväen.

Suomen tuotanto työllistää yli 120 eri alan ammattilaista.

Yk: kestävän kehityksen tavoitteet: Ei nälkää

Ruokavalintamme ovat eettisiä.

Lähiruoalla on ruokavalinnoissamme merkittävä osuus.

YK:n kesätävnä kehityksen tavoitteet: Terveyttä ja hyvinvointia

Tuotanto toteuttaa Suomessa hyväntekeväisyysyhteistyötä Icehearts ry:n kanssa ja mahdollistaa lasten vierailuja jääharjoituksiin/-kenraaliharjoituksiin.

”Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Jokainen joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka – lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle.”

Lumikuningatar haluaa tukea suomalaisten urheilusankareiden ja -ammattilaisten asemaa roolimalleina.

Tuotannossa keskeisessä asemassa oleva liikunta ja urheilu tekevät hyvää sekä fyysisellä että psyykkiselle hyvinvoinnille tukien siten kokonaisvaltaista terveyttä.

Kulttuurin parissa vietetty aika tukee ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Hyvä koulutus

Tarjoamme monipuolisen ja -alaisen oppimis- ja kehittymisympäristön produktion aikana sen tekijöille ja sitä seuraaville.

Tuotanto tarjoaa kaikille siihen osallistuville ristiinoppimista, esimerkiksi uudet kyvyt oppivat kokeneemmilta ja päinvastoin.

YK.n kestävän kehityksen tavoitteet: Sukupuolten tasa-arvo

Sitoudumme tuotantojen tasa-arvoiseen sukupuolijakaumaan niin esiintyjien, taiteellisen työryhmän kuin tuotantoryhmänkin osalta.

Tuotannossa promotoidaan kaikkien sukupuolien tasavertaista jääkiekko- ja taitoluisteluharrastamista. Tätä viestintää tehdään yhteistyössä jääkiekko- ja taitoluisteluliiton kanssa.

YK.n kestävän kehityksen tavoitteet: Puhdas vesi ja sanitaatio

Käytämme ympäristömerkittyjä toimijoita vaatehuollossa.

Käytämme peseytymisessä biohajoavia tuotteita.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Edullista ja puhdasta energiaa

Tapahtuman tuottaja Tampere-talo on hiilineutraali käyttämiensä energioiden puolesta, ja tuottaa myös itse aurinkosähköä. Lue lisää Tampere-talon ympäristövastuusta.

Vierailemissamme kohteissa innostamme muita hyödyntämään uusiutuvan energian mahdollisuuksia, kuten teemme omassa koti-venuessamme.

Yk:n kestävän kehityksen tavoiteet: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Työllistämme hankkeessamme lukuisia eri tahoja ja ammattilaisia:

Tuottajat ja suunnittelijat (esim. koordinointi, markkinointi ja viestintä)

Taiteellinen työryhmä

Tekninen työryhmä

Lavastajat

Pukusuunnittelu ja -ompelut

Lipunmyynti

Ravintolapalvelut ja merchandise-myynti

YK:n kestävän kehityksen tavoitteeet: Kestävään teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

Tuotanto on uudenlainen konsepti esittävään taiteeseen. Suurtuotanto yhdistää jääkiekon, taitoluistelun ja tanssin esittäväksi taiteeksi.

Tuotannossa tehdään uutta ansaintaa myös digitaalisuuden kautta.

YK.n kestävän kehityksen tavoitteet: : Eriarvoisuuden vähentäminen

Tuotantoa toteuttava organisaatiomme on monikansallinen.

Lumikuningattaren tarina kertoo ystävyydestä, toisten auttamisesta ja yhteistyöstä. Lisäksi tarinassa jokaisella hahmolla on omat heikkoutensa ja vahvuutensa. Näistä erilaisista taustoista huolimatta kaikki pystyvät toimimaan yhteistyössä yhteisten päämäärien eteen.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Liikumme kestävästi itse ja suosittelemme myös asiakkaitamme käyttämään ja hyödyntämään julkista liikennettä.

Huolehdimme esityksen toteutuksen turvallisuudesta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Vastuullista kuluttamista

Fanituotteiden valinnassa painotamme kestäviä arvoja.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Ilmastotekoja

Istutamme 50 puuta jokaisesta Lumikuningatar-esityksestä Tampere-talon hiilinieluun. Lue lisää hiilinielusta

Pyrimme minimoimaan lentojen määrät ja tarvittavat lennot lennämme normaaleilla reittilennoilla.

Suosimme majoitusvalinnoissamme ympäristömerkittyjä hotelleja

Huomioimme venue-valinnoissamme kohteen ympäristöarvot

Vähennämme lavasteiden kuljetustarvetta digitalitekniikan avulla, näin minimoimme myös lavasteista syntyviä jätevirtoja

Emme käytä ravinnoksemme uhanalaisia kala- ja/tai äyriäislajeja.

Emme saastuta tuotannossamme vesistöjä.

Jääshow’n tekijätiimi tuo aktiivisesti omassa viestinnässään esiin näkökulmia luonnonjäiden suojelun ja säilyttämisen puolesta.

Kestävän kehityksen tavoitteet: Maanpäällinen elämä

Lumikuningatar-tuotannolle perustetaan oma mehiläispesä Tampere-talon katolle tukemaan pölyttäjien kantaa.

Teemme osaltamme työtä maailmanlaajuisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Seuraamme ympäristövaikutuksiamme, sekä positiivisia että negatiivisia, jotta voimme kehittyä ja tehdä lisäparannuksia edetessämme.

Käytämme maskeerauksessa ja puvustuksessa eettisiä valintoja.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Lumikuningattaressa kerrotaan pohjoismaisille arvoille perustuvaa universaalia tarinaa ystävyydestä ja ystävän tarjoamasta tuesta.

Kiertue viedään markkinoille, jotka ovat tunnistettuja demokratioita ja rauhanomaisia yhteiskuntia.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Yhteistyö ja kumppanuus

Lumikuningatarta tehdään yhteistyössä seuraavien kumppanien kanssa:

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Svenska Kulturfonden ja Tampereen kaupunki, JC Decaux, Sanoma Media, Nokia Arena, Lapland Hotels, Lippupiste, Suomen Taitoluisteluliitto, Suomen Jääkiekkoliitto, Veikkaus ja Icehearts ry