Gå till innehållet

En ansvarsfull resa med Snödrottningen

Produktionen Snödrottningen förbinder sig att följa de av Förenta Nationerna (FN) fastslagna globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs). Under kan du se hur isbaletten Snödrottningen främjar målen för hållbar utveckling i verksamheten.

I produktionen av isbaletten Snödrottningen sysselsätter vi på ett mångsidigt sätt professionella medarbetare. I produktionen ingår bland annat en konstnärlig arbetsgrupp, scenkonstnärer, ett försäljnings- och marknadsföringsteam samt teknisk personal.

Den finländska produktionen sysselsätter över 350 professionella personer ur olika yrkesgrupper.

Våra livsmedelsval är etiska.

En betydande del av våra livsmedel är närproducerade.

Produktionen förverkligar i Finland ett välgörenhetssamarbete med Icehearts rf. och möjliggör besök för barnen under isträningar och generalrepetitioner.

“Icehearts verksamhet är förebyggande till förmån för barn som löper risk att falla utanför samhället, verksamheten fungerar som stöd för socialarbete, skolgång och fritid. Verksamhetens modell är lagsport, varje lag fungerar i 12 år och den gemensamma resan bär från barndomen till vuxendomens tröskel.

Snödrottningen vill stärka de professionella idrottarnas roll som förebilder.

I produktionen spelar motion och idrott en central roll och dessa främjar både det psykiska och fysiska välmåendet och stöder på detta sätt en omfattande och god hälsa.

Kultur stöder både människans psykiska och fysiska välmående.

Produktionen erbjuder en mångsidig läro- och utvecklingsmiljö för medarbetare och åskådare.

Produktionen erbjuder de medverkande en möjlighet till inlärning över yrkesrollerna, yngre talanger lär sig av äldre medarbetare och vice versa.

Vi förbinder oss till en jämställd könsfördelning i hela produktionen, scenkonstnärerna, den konstnärliga arbetsgruppen och i det tekniska teamet.

I produktionen lyfter vi fram den likvärdiga rätten att utöva ishockey och konståkning och samarbetar kring det här med ishockey- och konståkningsförbunden.

Vi anlitar certifierade företag i fråga om dräktvård.

Produktionen använder miljömärkta hygienartiklar.

Isbalettens producent, Tammerfors-huset, är i fråga om energianvändning klimatneutralt och producerar självt solenergi. Läs mer om Tammerfors-husets miljöansvar.

Vi inspirerar också andra aktörer att utnyttja de möjligheter som förnybar energi erbjuder, precis som vi gör på vår egen hemma-arena.

I produktionen sysselsätter vi ett stort antal företagare och professionella:

Producenter och planerare (tex. koordinering, marknadsföring och kommunikation)
Den konstnärliga arbetsgruppen
Det tekniska teamet
Scenograferna
Dräktplanering och -sömnad
Biljettförsäljning
Restaurangtjänster och merchandiseförsäljning

Produktionen är ett unikt och nytt koncept, storproduktionen sammanför ishockey, konståkning och dans vars resultat är nydanande scenkonst.

Produktionen utnyttjar nya former för inkomsttjäning via digitala lösningar.

Organisationen bakom produktionen är multinationell.

Berättelsen om Snödrottningen handlar om vänskap, om samarbete och om att hjälpa varandra. Varje karaktär i berättelsen har sina egna styrkor och svagheter, men oavsett dessa kan alla fungera tillsammans för de gemensamma målen.

Vi rör oss på ett hållbart sätt och uppmanar också våra kunder att använda och utnyttja kollektiva färdmedel.

Vi bär ansvar för säkerhet under produktionen och föreställningarna.

I val av produkter till försäljning betonar vi hållbara värden.

Vi planterar 50 träd per föreställning av Snödrottningen i Tammerfors-husets kolsänka.

Vi strävar efter att minimera antalet flygresor och de nödvändiga resorna flygs reguljärt.

Vi prioriterar certifierade och miljömärkta hotell i fråga om logi.

Vi minskar på transport av scenografin tack vare digitala lösningar, på det här sättet minimerar vi också mängden avfall som scenografin innebär.

Vi konsumerar inte hotade fisk- eller skaldjursarter.

Produktionen smutsar inte ned våra vatten.

Teamet bakom produktionen lyfter i den egna kommunikationen fram olika vinklar av vikten av att skydda och bevara de naturliga isarna.

I produktionen Snödrottningens namn grundas ett eget, nytt bisamhälle på Tammerfors-husets tak, det här för att bidra till att pollinerarnas antal inte ska sjunka.

Vi arbetar också på ett internationellt plan för att minska belastningen på miljön.

Vi följer med våra avtryck på miljön, både de positiva och negativa, för att kunna utveckla vår verksamhet och göra fler goda val också i framtiden.

I fråga om maskering och dräkter gör vi etiska val.

Snödrottning är en universal berättelse som grundar sig på nordiska värden, en berättelse om vänskap och det stöd en vän kan erbjuda.

Föreställningen förs till länder och marknader som är erkända demokratier och fredliga samhällen.

Snödrottningen görs i samarbete med följande samarbetspartners:

Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska Kuulturfonden och Tammerfors stad, JC Decaux, Sanoma Media, Tampere Deck Arena, Lapland Hotels, Lippupiste, Finlands Konståkningsförbund, Finlands Ishockeyförbund, Veikkaus och Icehearts rf.